Adatvédelem

Gasztrostudio.hu tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fûzõdõ alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.
A Gasztrostudio.hu a személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös figyelmet fordít az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetésérõl), valamint az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról) fokozott betartására.
Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a Gasztrostudio.hu a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetõvé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra.
Az érintettek bármikor kérhetik adataik helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, illetve törlését.
A Gasztrostudio.hu által gyûjtött adatok.
A Gasztrostudio.hu automatikusan gyûjt információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklõdésének felméréséhez, a szolgáltatásaink igény szerinti fejlesztéséhez.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás

A Gasztrostudio.hu a személyes adatokat akkor tárolja, ha az érintett személy ahhoz hozzájárul. A hozzájárulást megadottnak tekintjük, ha a látogató a weboldalon található bármelyik kérdõívet, illetve ûrlapot kitölti, játékra vagy akcióra regisztrál és az elküldés gombra kattintva elküldi számunkra.

A kérdõíven link mutat jelen Adatvédelmi irányelvekre abból a célból, hogy a látogató annak teljes ismeretében döntsön a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról.

.A személyes adatok megadása révén a Gasztrostudio.hu képessé válik arra, hogy az adott felhasználó érdeklõdésére számot tartó tartalmat szolgáltasson, illetve hirdetéseket közvetítsen részére. A Gasztrostudio.hu csak a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlen adatokat gyûjti, és azokat csak a szükséges mértékben és ideig tárolja.

Az adatok továbbítása

A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a Gasztrostudio.hu kezeli, és azokat az érintett elõzetes hozzájárulása nélkül senkinek nem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.
Az automatikusan gyûjtött, összevontan kezelt, kollektív információkat a Gasztrostudio.hu megoszthatja az oldalain hidetõkkel és üzleti partnereivel.

Adatbiztonság

A Gasztrostudio.hu mindent megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek keretében gondoskodik a technikai feltételek megteremtésérõl és az eljárási szabályok kialakításáról, amelyek az adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés vagy megsemmisülés elleni védelméhez feltétlenül szükségesek.

Amennyiben a felhasználó önkéntesen személyes adatokat küld az interneten keresztül, tudnia kell, hogy az adatokat arra illetéktelen személyek is kifürkészhetik, amelyért a Gasztrostudio.hu felelõsséget nem vállal!

 
 
   
   
   
   
   
 
 
Vezetéknév:
*
Keresztnév:
*
Email:
*

Hirdetés