Jogi nyilatkozat

A Varga Média és Marketing Iroda a Gasztrostudio.hu tulajdonosa és üzemeltetõje. A látogatóink által a Gasztrostudio.hu részére továbbított, saját szerzõi jogvédelem alá esõ mûveik szerzõjeként a továbbítással hozzájárulnak ahhoz, hogy a mûveket a Varga Média és Marketing Iroda (továbbiakban: Gasztrostudio.hu) felhasználja, azokat hasznosítsa, valamint a mûvek felhasználási és vagyoni jogait átruházza.

A látogatóink a mûveik beküldésével feltétlenül és visszavonhatatlanul felhasználási jogot engedélyeznek a Gasztrostúdió.hu részére – kizárólagosan, teljeskörûen, korlátozámentesen és ingyenesen – az általuk beküldött mûvekre, vagyis a Gasztrostúdió.hu különösen, de nem kizárólagosan

- jogosult a mûvet korlátozásmentesen átdolgozni, többszörözni és terjeszteni, továbbá a mûre vonatkozó jogait korlátozásmentesen harmadik személyekre átruházni, a mûre vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot engedélyezni (így különösen, de nem kizárólagosan: jogosult a mûvet stilisztikailag, helyesírásilag javított, átdolgozott formában, illusztrálva, könyv formátumban publikálni, továbbá a könyv javítására, megszerkesztésére, kiadására, terjesztésére harmadik személyekkel szerzõdni, a beküldõ nevének megjelölésével vagy anélkül újságokban, magazinokban valamint internetes oldalakon, stb megjelentetni, stb.)

- korlátozás nélkül jogosult a mûvet bármilyen adathordozón, módon rögzíteni és átmásolni (kép-, hangfelvétel, számítógép, elektronikus adathordozó stb.),

A látogatók a mû beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a Gasztrostúdió.hu-t a fenti jogok területi és idõbeli korlátozás nélkül illetik meg, továbbá a felhasználás módját és mértékét illetõen sem kötik korlátok. A látogatók tudomásul veszik, hogy az Gasztrostúdió.hu-t nem terheli hasznosítási kötelezettség a mûvekkel kapcsolatban.

A beküldõk szavatolják, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a Gasztrostúdió.hu-t a mû jelen szabályzat szerinti felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná (így különösen, de nem kizárólagosan: a látogatók semmiképpen sem küldhetnek be másoktól átvett, lemásolt mûveket, stb.); ezen pont megszegéséért a beküldõ teljeskörõ anyagi felelõsséggel tartozik.

A Szerzõ a mûve beküldésével kifejezetten lemond a Mûveknek a Varga Média és Marketing Iroda részérõl történõ további felhasználásával, a felhasználási és vagyoni jogok értékesítésével, átruházásával kapcsolatos vagy azzal összefüggõ bármilyen díjigényérõl.

Az érintettek felvilágosítást és tájékoztatást kérhetnek a Mûvek felhasználásáról és további kezelésérõl.

A Varga Média és Marketing Iroda nem vállal felelõsséget a fórum- és egyéb szolgáltatásoldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média). A felelõsség az üzenetet és a csatolást elhelyezõ személyt terheli.

A weboldal üzemeltetõje semmilyen formában nem vállal felelõsséget a látogatók által beküldött receptekért, a honlapon látható hirdetések tartalmáért. Az esetleg felmerülõ szerzõi jogok esetén a problémás receptet töröljük honlapunkról, de anyagi és egyéb kártérítést nem vállalunk érte!

A Gasztrostudio.hu a weboldal használatából eredõ károkért mindennemû felelõsségét kizárja. Az oldal tulajdonosa nem vállal semminemû felelõsséget az errõl az oldalról mutató hivatkozások cél-sitejainak tartalmáért.

A weboldalon lévõ minden logó és embléma kizárólag a Gasztrostudio.hu tulajdona, azok engedély nélküli felhasználása tilos!

A Gasztrostudio.hu által használt tördelési megoldások, színek, és minden egyedi hirdetési megoldás a Gasztrostudio.hu tulajdonát képezik!

Copyright Varga Média és Marketing Iroda. Minden jog fenntartva.

Az oldalak tartalmának másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges.

 
 
   
   
   
   
   
 
 
Vezetéknév:
*
Keresztnév:
*
Email:
*

Hirdetés